Τρίτη, 13 Αυγούστου 2019

ΑΡΤΑ: Ζητούνται 2 εκπαιδευτικοί για Ιδιωτικό κέντρο εκπαίδευσης

1. Εκπαιδευτής/τρια Πληροφορικής πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ τμημάτων πληροφορικής
2. Καθηγήτρια/της Αγγλικών πτυχιούχος ΑΕΙ

Βιογραφικά:...
  
info@futurevoice.gr
ή 
futurevoice.arta@gmail.com