Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2019

Εταιρία ζητά πωλητές Β2Β για την περιοχή της Ηπείρου και της Πάτρας

Περιγραφή Θέσης
H Zisimatos Management για λογαριασμό της αναπτυσσόμενης εταιρείας Dragon Clean,με έδρα την Φιλιππιάδα, αναζητά επιπλέον Πωλητές Β2Β για την Περιοχή της Ηπείρου και της Πάτρας με σκοπό την περαιτέρω αύξηση του πελατολογίου της.Οι θέσεις αναφέρονται στον...
Διευθυντή Πωλήσεων.

Αρμοδιότητες
Σε συνάρτηση των στόχων που έχουν τεθεί αναζητούν, αξιολογούν (με συγκεκριμένα κριτήρια) και αναπτύσσουν νέο πελατολόγιο
Επισκέπτονται τους νέους πελάτες σύμφωνα με το πρόγραμμα επισκέψεων
Εφαρμόζουν τις τεχνικές πωλήσεων, διαπραγματεύσεων και δημιουργίας σχέσεων με πελάτες
Εφαρμόζουν την τιμολογιακή, εκπτωτική και πιστωτική πολιτική της εταιρίας
Παρακολουθούν την πορεία των πωλήσεων των προϊόντων και των εισπράξεων των πελατών τους
Λαμβάνουν παραγγελίες και παρέχουν συμβουλές στους πελάτες
Συντηρούν σύστημα συνεχούς αναφοράς και πληροφόρησης προς την Διεύθυνση Πωλήσεων και την Διοίκηση της Εταιρίας

Προσόντα
Εμπειρία σε πωλήσεις Β2Β
Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
Ικανότητα εργασίας κάτω από στόχους
Πειστικότητα και ικανότητες διαπραγμάτευσης
Ομαδικό πνεύμα εργασίας
Ευχέρεια μετακινήσεων

Παροχές
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχώνΕταιρικό αυτοκίνητο, κινητό, tablet Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
Εφόσον ενδιαφέρεστε για την θέση, παρακαλούμε να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση rakopoulos@dragonclean.gr
Όλες οι πληροφορίες που θα μας αποστείλετε θα παραμείνουν άκρως εμπιστευτικές