Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2019

Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» επεκτείνεται σε 1.227 δημοτικά σχολεία

Το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» επεκτείνεται σε 1.227 δημοτικά σχολεία όλης της χώρας για το σχολικό έτος 2019 - 2020. Το εν λόγω πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών ....
Υποθέσεων σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το πρόγραμμα ξεκίνησε επι κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζεται.