Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019

Τελωνείο Μέρτζανης- Επιχείρησε να περάσει 10.000 ευρώ χωρίς να τα δηλώσει

Κατά τη διάρκεια Τελωνειακού ελέγχου προέκυψε ότι Αλβανή Υπήκοος, αποπειράθηκε να διέλθει τα ελληνοαλβανικά σύνορα δια του Τελωνείου Μέρτζανης με προορισμό την Ελλάδα και διαπιστώθηκε ότι δεν υπέβαλε.....
την απαιτούμενη δήλωση περί ρευστών διαθεσίμων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για ποσό ύψους δέκα χιλιάδων εκατό ευρώ (10.100,00 €) και επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ίσο με το 25% του ποσού των μη δηλωθέντων. (φωτο αρχειο)