Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019

Ολοκληρώθηκαν τα εργαστήρια κατασκευής των Tzoumakers

 Σχεδιάζουμε παγκόσμια, κατασκευάζουμε τοπικά ανοικτές τεχνολογίες για τον αγροτικό τομέα Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 3ο εργαστήριο του έργου Phygital στο ανοικτό κοινοτικό εργαστήριο των Tzoumakers στο Καλέντζι του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Τα μέλη της κοινότητας των Tzoumakers σχεδίασαν και κατασκεύασαν μαζί ένα πρωτότυπο σκαπτικό χειρός, με βάση σχέδια από αντίστοιχες ομάδες γεωργών, όπως του L’atelier paysan στη Γαλλία, και του Farm Hack στις ΗΠΑ. Τα σχέδια προσαρμόστηκαν στις...
τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες, με χαμηλού κόστους υλικά διαθέσιμα στην τοπική αγορά. Με αυτόν τον τρόπο, οι Tzoumakers γίνονται μέρος μιας παγκόσμιας κοινότητας ανοικτού σχεδιασμού και διαμοιρασμού γνώσης και τεχνολογίας μαζί με παρόμοιες ομάδες σε όλο τον κόσμο. Στο ανοικτό εργαστήριο των Tzoumakers τα κοινά αυτά αγαθά της γνώσης, τεχνολογίας και σχεδιασμού παίρνουν υλική υπόσταση και γίνονται εργαλεία στα χέρια των τοπικών κοινωνιών. Έτσι οι Tzoumakers σχεδιάζουν παγκόσμια και κατασκευάζουν τοπικά εργαλεία και τεχνολογίες για την εξυπηρέτηση των δικών τους αναγκών, την τοπική οικονομία, αλλά και για ένα πιο βιώσιμο μέλλον του πλανήτη.
→ Η διοργάνωση του εργαστηρίου έγινε από το P2P Lab στο πλαίσιο των δράσεων του έργου Phygital. Το έργο Phygital επιδιώκει την προώθηση εναλλακτικών μοντέλων παραγωγής και επιχειρηματικότητας στον τοπικό αγροδιατροφικό τομέα με βάση τις ανοικτές τεχνολογίες. Βασικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή του μοντέλου «σχεδιάζουμε παγκόσμια, κατασκευάζουμε τοπικά», το οποίο προκύπτει από τη σύζευξη παγκόσμια ανοικτής γνώσης, λογισμικού και ανοικτού σχεδιασμού, με τεχνολογίες αποκεντρωμένης κατασκευής τοπικά. Υλοποιείται από επτά οργανισμούς, φορείς και συλλογικότητες από την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αλβανία και συγκεκριμένα από:
• τον Οργανισμό Ανοικτών Τεχνολογιών – ΕΛΛΑΚ, ως συντονιστή του έργου και υπεύθυνου για την ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας ανοικτής γνώσης και δυνατοτήτων, • Το P2P Lab, μία ερευνητική κολεκτίβα με έδρα τα Ιωάννινα σε συνεργασία με τον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων για την υποστήριξη του πρωτογενούς τομέα στην ευρύτερη περιοχή,
 • το Hack66, μία ανοικτή κοινότητα από hackers & makers στη Λευκωσία, που σε συνεργασία με το Δήμο Λακατάμιας και το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας ενεργοποιούν μία ανοικτή διαδικασία συμμετοχικού σχεδιασμού της πόλης μέσα από πρακτικές κοινωνικών τεχνών, και
• το Open Labs, ένα hackerspace με έδρα τα Τίρανα, το οποίο σε συνεργασία με το National Centre of Folklore Activities διερευνά τρόπους ανάδειξης της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω των ανοικτών τεχνολογιών.
Το έργο Phygital υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Ιnterreg V-B “Βαλκανική – Μεσόγειος 2014-2020”, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.