Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019

ΑΡΤΑ-Το Open Mall στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις για το Open Mall και την ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμβητηρίου, αναμένεται να λάβει στην αυριανή συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων. Αυτό που ζητείται είναι η αποδοχή της ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» για το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου και...
αντίστοιχα η αποδοχή ένταξης της ενεργειακής αναβάθμισης του Κολυμβητηρίου σε σχετικό πρόγραμμα. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται άλλα 21 θέματα.