Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ- Το "Mikro Bar" ευχαριστεί δημόσια ο «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.»

Τις θερμές ευχαριστίες του προς το "Mikro Bar" εκφράζει δημόσια ο «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» όπου μέσω της δράσης "Negroni Week: a drink for your cause" ενίσχυσε και στήριξε τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. του Δήμου Ιωαννιτών. Η....
δράση αυτή που πραγματοποιήθηκε από τις 24 έως και τις 30 Ιουνίου είχε ως σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την στήριξη του Ξενώνα γυναικών και θυμάτων βίας και των παιδιών τους.