Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- Ανάδοχοι για την καταπολέμηση του δάκου

Από την Οικονομική Επιτροπή αναδείχθηκαν ανάδοχοι για την καταπολέμηση ....
του δάκου στην Π.Ε. Θεσπρωτίας ( με προϋπολογισμό € 18.217,58) και στην Π.Ε. Πρέβεζας (με προϋπολογισμό 146.012,48 €).