Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019

Ο Πρόεδρος της Ν.Ε. ΤΕΕ/ΤΗ Ν. Άρτας Ευ. Χρηστάκης για τον ορισμό του Γιώργου Στασινού στην επένδυση Ελληνικού

Ο νέος Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ανέθεσε στον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, κ. Γιώργο Στασινό καθήκοντα Τεχνικού Συμβούλου για την επένδυση του Ελληνικού. Κρίθηκε απαραίτητη από τη πλευρά της νέας Κυβέρνησης σε αυτό το ιδιαίτερο έργο η συμμετοχή του Τεχνικού Επιμελητηρίου, στο ....
πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου που είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της παραγωγικής και αναπτυξιακής ανασυγκρότησης της οικονομίας. Με την έναρξη της επένδυσης στο Ελληνικό θα δημιουργηθούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας τόσο στο στάδιο της κατασκευής όσο και στη μετέπειτα λειτουργία του. Η Ελλάδα χρειάζεται άμεσα επενδύσεις με γνώμονα την ουσιαστική ανάκαμψη της οικονομίας.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στη πραγματική ανάπτυξη με τις γνώσεις του και τις τεκμηριωμένες επιστημονικά απόψεις του. Η επένδυση στο Ελληνικό είναι ένα σύνθετο και δύσκολο έργο για τα ελληνικά δεδομένα που με την υλοποίηση του θα αλλάξει τον χάρτη της νότιας Αττικής και όχι μόνο.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο οφείλει να προωθήσει και να συνδράμει σε τέτοιες ιδιαίτερες επενδύσεις με τεχνική και επιστημονική επάρκεια. Η κίνηση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων να αναθέσει ρόλο στον επίσημο Τεχνικό Σύμβουλο της πολιτείας σηματοδοτεί κάτι νέο και θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλη την Ελληνική Επικράτεια από τις Περιφέρειες και του Δήμους, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ισόρροπη ανάπτυξη.
 Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, που διανύουμε είναι επιτακτική, η ουσιαστική συνεργασία με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς, γιατί έχει ήδη χαθεί αρκετός χρόνος.