Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019

Ελαφρύτερος θα είναι ο φετινός ΕΝΦΙΑ για δεκάδες φορολογούμενους

Ελαφρύτερος θα είναι ο φετινός ΕΝΦΙΑ, με την κυβέρνηση να έχει ανακοινώσει «εκπτώσεις» από 10 έως 30%. Οι φορολογούμενοι ωστόσο μπορούν να προσδοκούν μείωση έως και 50%. Για να πετύχετε τις εκπτώσεις αυτές, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε υποβάλει....
εμπρόθεσμα την φορολογική δήλωση, της οποία η προθεσμία εκπνέει σε λίγες μέρες.
 Η διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων είναι αυτοματοποιημένη για τα φυσικά πρόσωπα, χωρίς να χρειάζεται η υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών, παρά μόνο εφόσον διαπιστωθούν λάθη.