Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-Επέκταση του ποδηλατοδρόμου ως το Δρέπανο

Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης αρχίζει το έργο της επέκτασης του Δημοτικού ποδηλατοδρόμου – πεζοδρόμου Ηγουμενίτσας, που θα ολοκληρώνει το υφιστάμενο κομμάτι με το Camping του Δρεπάνου. Πρόκειται για ένα έργο μήκους 1.340 μέτρων και προϋπολογισμού 1,1 εκατ. Το έργο υπάγεται στον...
Στρατηγικό Σχεδιασμό Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από ιδίους πόρους του Δήμου Ηγουμενίτσας.