Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2019

Δόθηκε το "πράσινο φως" για εργασίες στο Αλιευτικό Καταφυγίο της Κόπραινας

Το "πράσινο φως" για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής του Αλιευτικού Καταφυγίου της Κόπραινας του γραφικού λιμένα του Αμβρακικού Κόλπου έδωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.Οι εργασίες περιλαμβάνουν κατασκευή προσήνεμου και υπήνεμου μόλου μήκους 170 και ...
120 μέτρων αντίστοιχα, εκβαθύνσεις λιμενολεκάνης και στομίου, εγκαταστάσεις υδροδότησης και ηλεκτροδότησης σκαφών, ηλεκτροφωτισμός κρηπιδώματος αλλά και αποκάλυψη-καθαρισμό του λιθόκτιστου τοίχου που υπάρχει στην περιοχή.