Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2019

ΠΡΕΒΕΖΑ- Διακοπή της κυκλοφορίας από τη γέφυρα της Κορώνης μέχρι τη γέφυρα της Κυψέλης


Τη διακοπή της κυκλοφορίας επί της Δημοτικής Οδού που συνδέει την γέφυρα της Τ.Κ. Κορώνης με την γέφυρα της Τ.Κ. Κυψέλης του Δήμου Πάργας αποφάσισε η αστυνομική διεύθυνση Πρέβεζας λόγω διαρροής υδάτων και μερικής καθίζησης του οδοστρώματος της εν λόγω Δημοτικής οδού. Η καθίζηση είναι συνεπεία βλάβης αγωγού άρδευσης και η ...
κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριας οδού που συνδέει τις Τοπικές Κοινότητες Κορώνης και Κυψέλης του Δήμου Πάργας, αποσκοπώντας στην ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας και στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων. Ησυγκεκριμένη απόφαση ισχύει έως και την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης του αγωγού και αποκατάσταση της φθοράς του οδοστρώματος.