Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019

Αίτημα του Δήμου Πρέβεζας για πυροπροστασία στο πρόγραμμα Φιλόδημος

Μια νέα πρόταση για να διεκδικήσει την χρηματοδότηση παρεμβάσεων πυροπροστασίας, που θα αναβαθμίσουν περαιτέρω υποδομές θα καταθέσει στο πρόγραμμα Φιλόδημος ο Δήμος Πρέβεζας. Το θέμα συζητήθηκε στην τελευταία  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας. Ειδικότερα ο δήμος θα υποβάλλει αίτηση προκειμένου να πετύχει την χρηματοδότηση για την εκπόνηση μελετών και την...
υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες.Ουσιαστικά, εάν καταλήξει θετικά η πρόταση, ο Δήμος θα έχει εξασφαλίσει ένα σεβαστό κονδύλι 235.600 ευρώ για να θωρακίσει ακόμα περισσότερο την ασφάλεια σε 51 σχολικά συγκροτήματα της Πρέβεζας.Συγκεκριμένα προτείνονται για ένταξη δέκα πέντε (15) Δημοτικά σχολεία, προϋπολογισμού 65.000,00€ πλέον ΦΠΑ και είκοσι δύο (22) Νηπιαγωγεία, προϋπολογισμού 55.000,00€ πλέον ΦΠΑ, δέκα τέσσερα (14) Γυμνάσια και Λύκεια, προϋπολογισμού 70.000,00€ πλέον ΦΠΑ. Συνολικό ποσό με ΦΠΑ 235.600,00€. Ο Δήμος αιτείται το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά σχολική μονάδα, και θα χρηματοδοτηθεί σύνταξη μελετών πυροπροστασίας ,σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των προβλεπόμενων μέτρων, την υλοποίηση των μέσων της εγκεκριμένης μελέτης.