Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2019

Εταιρία ζητά Προϊστάμενο Αποθηκών & Δρομολόγησης (Νομός Πρεβέζης)

H Zisimatos Management  για λογαριασμό της αναπτυσσόμενης εταιρείας DRAGON CLEAN με έδρα τον νομό Πρεβέζης, αναζητά Προϊστάμενο Αποθηκών & Διακίνησης.
Η εταιρία δραστηριοποιείται στην Παραγωγή Απορρυπαντικών και πώληση Καθαριστικών και Ειδών Συσκευασίας

Αρμοδιότητες (ενδεικτικά):...

·         Προγραμματίζει, συντονίζει και παρακολουθεί την πορεία των εργασιών των τμημάτων που ηγείται
·         Καθοδηγεί, ελέγχει και αξιολογεί τους υφιστάμενους του
·         Συνεργάζεται αποτελεσματικά με τα τμήματα παραγωγής, αγορών, τιμολόγησης και λογιστηρίου
·         Καταγράφει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το σχεδιασμό της Αποθήκευσης & Διακίνησης
·         Διαχειρίζεται πάσης φύσεως προβλήματα επί των διαδικασιών και τα επιλύει μέσω σχεδίων δράσης
·         Σχεδιάζει τη χωροταξική δομή των αποθηκευτικών χώρων (Warehouse Layout) με στόχο την αποτελεσματική αξιοποίησή τους
·         Στοχεύει στην ταχύτερη δυνατή συλλογή και αποστολή των προϊόντων σε πελάτες με το χαμηλότερο κόστος
·         Διερευνά και αξιολογεί τη χρήση αυτοματισμών στην αποθηκευτική λειτουργία
·         Αναπτύσσει σύστημα (Warehouse Management) για την εφαρμογή της κωδικοποίησης, τοποθέτησης, ελέγχου, σήμανσης, καταμέτρησης, συλλογής, με κριτήρια ποιοτικά, ποσοτικά και αποδοτικά
·         Αναπτύσσει σύστημα και διαδικασίες παραλαβής εμπορευμάτων, α΄υλών και υλικών συσκευασίας από τους προμηθευτές
Απαραίτητα Προσόντα
·         Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ
·         Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών ως προϊστάμενος αποθηκών σε μεγάλη επιχείρηση
·         Οργανωτικές διοικητικές και επικοινωνιακές ικανότητες σε προφορικό και γραπτό λόγο
·         Εμπειρία στην διαχείριση και ανάπτυξη ομάδων
·         Πολύ καλός χειρισμός Η/Υ και εμπειρία σε ERP / WMS συστήματα (κατά προτίμηση SoftOne -ERP)
·         Πολύ καλή γνώση excel (pivot table, βασικές συναρτήσεις κλπ)
·         Kαλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Αποστολή Βιογραφικών στο rakopoulos@dragonclean.gr