Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019

Ενισχύσεις για σπάνιες φυλές ζώων

Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής ενστάσεων σχετικά με τις καταβληθείσες ενισχύσεις σε κτηνοτρόφους ιδιοκτήτες αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων. Συνολικά πληρώθηκαν...
634 άτομα. Οι δικαιούχοι που έμειναν εκτός από λάθη και παραλείψεις έχουν περιθώριο ενστάσεων έως τις 30 Ιουλίου.