Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2019

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ- Αποτελέσματα ελέγχων του πόσιμου νερού

Αποτελέσματα ελέγχων του πόσιμου νερού. Για την πλήρη και επίσημη ενημέρωση των πολιτών, δημοσιεύονται τα αποτελέσματα των πρόσφατων....
ελέγχων του πόσιμου νερού στην ιστοσελίδα του δήμου Ηγουμενίτσας και στην επιχείρηση.