Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2019

ΑΡΤΑ- Περιοδεία του υποψήφιου βουλευτή Ευστάθιου Γιαννούλη

Ο υποψήφιος βουλευτής ΝΔ Νομού Άρτας, κ. Γιαννούλης Ευστάθιος, σήμερα 1η Ιουλίου ημέρα Δευτέρα, τις απογευματινές ώρες, θα ....
πραγματοποιήσει περιοδεία στις εξής περιοχές: Μέγκλα, Μαρκινιάδα, Μελλάτες, Ζυγός, Κλειστό.