Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019

Την "χαρτογράφηση" έργων προστασίας και ανάδειξης σε 7 μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της Ηπείρου έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Πολιτισμού

Τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι συνολικού προϋπολογισμού 11.331.101€ και υλοποιούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου και το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ενώ η χρηματοδότησή τους εξασφαλίζεται από Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδικότερα σε ότι αφορά την Π.Ε Πρέβεζας τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι δύο.Το πρώτο είναι η ...
Προστασία , συντήρησης και αποκατάσταση Μεγάλου Θεάτρου Νικόπολης (Β΄ Φάση) και το δεύτερο Αποκατάσταση – Ανάδειξη αρχαίου Θεάτρου Κασσώπης (Α΄ Φάση).Το έργο της Νικόπολης αναμένεται να προβάλει την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του εν λόγω μνημείου, να ενισχύσει την αναγνωσιμότητά του και να συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών επίσκεψης. Σε δεύτερο επίπεδο επιδιώκεται η σύνδεσή του μνημείου με ένα, υπό διαμόρφωση, δίκτυο επισκέψιμων αρχαιολογικών πυρήνων του αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης (Master Plan), αλλά και των υπόλοιπων αρχαιολογικών χώρων – θεάτρων, στο πλαίσιο της "Πολιτιστικής Διαδρομής στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου". Με την ανάδειξη του Θεάτρου της Κασσώπης προϋπολογισμού 1.290.000€, θα εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προστασία του μνημείου και θα ενισχυθεί η επισκεψιμότητά του και γενικότερα του αρχαιολογικού χώρου. Παράλληλα, η υλοποίηση του έργου αναμένεται να συντελέσει στην αναβάθμιση των πολιτιστικών υποδομών της περιοχής, θα ενισχύσει την τοπική οικονομία με τη δημιουργία νέων εποχικών και μόνιμων θέσεων εργασίας, αλλά και την προμήθεια των απαραίτητων υλικών και εργαλείων από τοπικούς προμηθευτές.Τα έργα αυτά, σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, αναδεικνύουν και προβάλλουν την μακραίωνη ιστορία του τόπου και ταυτόχρονα συμβάλλουν στην τόνωση των τοπικών οικονομιών, τόσο κατά τη φάση εκτέλεσής τους, όσο και με τη λειτουργία των χώρων ως προορισμών πολιτιστικού τουρισμού.