Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ- Γιορτή προβατίνας, στις 3 Αυγούστου στη μικρή Γότιστα

Γιορτή προβατίνας, στις 3 Αυγούστου. Η γιορτή θα γίνει το Σάββατο, στη....
μικρή Γότιστα. Θα διατεθεί προβατίνα, γαμοπίλαφο και άλλα εδέσματα.