Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019

ΑΡΤΑ: Ζητούνται 2 εκπαιδευτικοί για Ιδιωτικό κέντρο εκπαίδευσης

1. Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το Κέντρο Μελέτης.
2. Μηχανικός ως εκπαιδευτής Autodesk AutoCAD
Τηλέφωνο...
2681400037
Βιογραφικά: futurevoice.arta@gmail.com