Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2019

ΑΡΤΑ-Καθεστώς ρυθμίσεως οφειλών σε 100 δόσεις από ΔΕΥΑ

Σε καθεστώς ρυθμίσεως των οφειλών τους μπορούν να μπουν οι οφειλέτες της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Άρτας.Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιχείρησης, οι οφειλές καταβάλλονται σε 100 μηνιαίες δόσεις, ύστερα από απόφαση την οποία έλαβε το ...
Διοικητικό Συμβούλιο, σε εφαρμογή του σχετικού νόμου.Τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι 15 Σεπτεμβρίου.