Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019

ΑΡΤΑ- Εκδήλωση ενημέρωσης για το διασυνοριακό έργο CI NOVATEC

Το Επιμελητήριο Άρτας και ο Δήμος Αρταίων προσκαλούν όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πόλη της Άρτας και ειδικότερα τις εμπορικές, ξενοδοχειακές και επιχειρήσεις εστίασης & μεταφορών, καθώς και τους τοπικούς Πολιτιστικούς Συλλόγους της Άρτας σε εκδήλωση ενημέρωσης για το διασυνοριακό έργο CI NOVATEC την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019 και..
ώρα 19:00 στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Άρτας ( Κ. Αιτωλού & Ν. Πριοβόλου – 2ος όροφος). Η Άρτα είναι μια από τρεις πιλοτικές περιοχές στην Ήπειρο, που έχει επιλέξει η Περιφέρεια Ηπείρου, ώστε να συλλέξει την εμπειρία του επισκέπτη. H συλλογή δεδομένων εμπειρίας από τον ίδιο τον επισκέπτη, μέσω της εφαρμογής μιας καινοτόμου μεθοδολογίας και οι Τοπικές Συνέργειες στον κλάδο του Τουρισμού (LTCs) είναι οι βασικοί άξονες του ευρωπαϊκού έργου CI-NOVATEC – «Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα - Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism ECosystems»,στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετέχει ως εταίρος. Το πρόγραμμα CI-NOVATEC, εστιάζει στις Τοπικές Συνέργειες Τουρισμού (Local Tourism Clusters) που αποτελούνται από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) με γεωγραφική συγκέντρωση, που παρέχουν υπηρεσίες στον ίδιο πελάτη (ή ομάδα πελατών), δηλαδή τον επισκέπτη, αλλά μπορεί να ανήκουν σε διάφορους κλάδους όπως αμιγώς Τουρισμού, Δημιουργική Βιομηχανία, Αγροδιατροφή, Εμπόριο, Αναψυχή, Μεταφορές κλπ. Ο άλλος σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την εμπειρία του επισκέπτη, είναι τα σημεία ενδιαφέροντος (κομβικά που συνδέονται με ευρέως αναγνωρισμένα τουριστικά σημεία και δυναμικά, που σχετίζονται με τις δυναμικές ανθρωπογενείς δραστηριότητες και τα προϊόντα της δημιουργικής βιομηχανίας). Σκοπός του CI NOVATEC είναι η καταγραφή και η αξιολόγηση των εμπειριών των επισκεπτών σε σχέση με τις μεμονωμένες ή σύνθετες υπηρεσίες που λαμβάνουν στο επίπεδο των προορισμών τους και θα χρησιμοποιηθούν για να διευκολύνουν επιχειρηματικές και πολιτικές αποφάσεις, με στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας του τοπικού οικοσυστήματος Τουρισμού. Σε κάθε περιοχή εφαρμογής θα γίνει καταγραφή των κομβικών και δυναμικών σημείων ενημέρωσης (FPIs και PPIs), καθώς και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της περιοχής, στοιχεία τα οποία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του έργου και στην εφαρμογή που θα δημιουργηθεί. Επίσης, Θα γίνουν σεμινάρια κατάρτισης για τα μέλη του Τουρισμού Οικοσυστήματος (ιδιοκτήτες ΜμΕ, διαχειριστές Σημείων Ενδιαφέροντος, Διοικητικούς και Πολιτικούς παράγοντες), εστιασμένα στη χρήση της εφαρμογής τόσο για τα μέλη του συνεργατικού σχήματος όσο και για τους πιθανούς χρήστες. Συγκέντρωση ερωτηματολογίων για να εκπονηθούν στη συνέχεια οι σχετικές μελέτες, τοπικά σχέδια δράσης κ.ά. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020, που άπτεται του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα» και συγκεκριμένα του Ειδικού Στόχου 1.1 «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της καινοτομίας και ανάπτυξης διασυνοριακών συμπλεγμάτων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας».