Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ως εξής:
ΜΑΥΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Πρόεδρος
 ΚΙΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αντιπρόεδρος
ΤΖΙΜΑ ...
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, Ταμίας
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ , Σύμβουλος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, μέλος
ΧΑΪΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, μέλος
ΚΑΤΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, μέλος
ΜΠΕΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, μέλος
ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, μέλος
 ΠΕΣΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, μέλος
Ευχαριστούμε για την μέχρι τώρα συνεργασία και συνεισφορά τους συναδέλφουςμέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, που δεν είναι μέλη του παρόντος και ευχόμαστε καλή θητεία στο νέο Συμβούλιο.