Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019

Παράταση υποβολής αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ΕΜΠ στο Μέτσοβο

Λόγω του συνεχιζόμενου ενδιαφέροντος για το ΔΠΜΣ του ΕΜΠ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» και για τις δύο κατευθύνσεις, παρατείνεται η περίοδος υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας έως και την Παρασκευή 28/06/2019. Όλα τα σχετικά ....
έντυπα για τη συμπλήρωση του φακέλου υποψηφιότητας είναι αναρτημένα στις ιστοσελίδες του ΔΠΜΣ . Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Στήριξης του Προγράμματος, τηλ: 2107722776,  καθώς και από το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας του ΕΜΠ στο Μέτσοβο, τηλ. 26560 29040.