Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ- Η Απάντηση του Δήμου στην ανακοίνωση της «Νέας Εποχής»

Η Διοίκηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης, με αφορμή την ανακοίνωση που εξέδωσε η παράταξη «Γιάννενα Νέα Εποχή» επισημαίνει τα εξής: Επί πέντε χρόνια σκοπός ...
όλων των αποφάσεων της Δημοτικής Αρχής που αφορούν τη ΔΕΥΑΙ, ήταν η εξυγίανση και η ορθή λειτουργία της Επιχείρησης για το συμφέρον των πολιτών. Ειδικά η πολιτική απόφαση για την προκήρυξη της θέσης του Γενικού Διευθυντή η οποία ελήφθη το 2017 (157/26-6-2017), πρέπει να τονιστεί ότι πάρθηκε ομόφωνα, παρουσία και εκπροσώπων των εργαζομένων.
Παράλληλα, το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει επισημάνει τον προσωρινό χαρακτήρα που πρέπει να έχει η λειτουργία της ΔΕΥΑΙ με Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή καλώντας μας ουσιαστικά να καλύψουμε τη θέση, όπως προβλέπεται.
Όπως τονίσαμε και στην χθεσινή μας ανακοίνωση, οι όποιες καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε δικές μας κωλυσιεργίες αλλά στην αλλαγή της νομοθεσίας δύο φορές και τον ΑΣΕΠ. Ακράδαντη πεποίθησή μας είναι ότι η διαδικασία δεν πρέπει να διακοπεί για το καλό της επιχείρησης και τονίζουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι όλες οι ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και όσες θα ακολουθήσουν γίνονται στο πλαίσιο των όσων ορίζονται από τη νομοθεσία, χωρίς καμία παρέκκλιση.