Κυριακή, 9 Ιουνίου 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-«Πράσινο κοτόπουλο» από το τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου

Η «ανάπτυξη συστήματος παραγωγής ορνίθειου κρέατος με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και με πλήρη απουσία αντιβιοτικών», αποτελεί αντικείμενο ερευνητικού έργου που εκπονεί το τμήμα Γεωπονίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.Σύμφωνα με ανακοίνωση του τμήματος «ανοίγονται νέοι δρόμοι στο πεδίο της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο ερευνητικό πρόγραμμα».Η εναρκτήρια συνάντηση του ...
ερευνητικού έργου, με προϋπολογισμό ενός εκατομμυρίου ευρώ, έγινε στις εγκαταστάσεις του Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού «Πίνδος».Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.Το προϊόν που θα προκύψει από την έρευνα θα φέρει την ονομασία «πράσινο κοτόπουλο ελεύθερο χρήσης αντιβιοτικών».