Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ- Ενημερωθείτε για τις δράσεις του φορέα

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων, γνωστοποιεί ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για την πορεία της δράσης του Προγράμματος «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την περιοχή της λίμνης Παμβώτιδας», μπορούν να επισκέπτονται ....
την ιστοσελίδα του ανοίγοντας την καρτέλα Έργα/Προγράμματα (Πρόταση Ολοκληρωμένων παρεμβάσεων) και να δουν όλο το υλικό που αφορά τη δράση αυτή. Μπορείτε να στέλνετε παρατηρήσεις επί του σχετικού, στη σελίδα του Φορέα ώστε να συγκεντρωθούν οι παρατηρήσεις και να ανοίξει διάλογος, ριν την τελική διαβούλευση του προγράμματος.