Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019

ΤΙΡΑΝΑ-Ελληνικό εστιατόριο ζητά μάγειρα ή μαγείρισσα

Ζητάμε μάγειρα ή μαγείρισσα για Ελληνικό  εστιατόριο στα Τίρανα.Παρέχονται Μόνιμη Εργασία  και διαμονή, μισθός.Παρακαλώ επικοινωνήστε με το...
τηλέφωνο 6944651563