Κυριακή, 9 Ιουνίου 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Βλάβη στο δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΙ

Βλάβη στο δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΙ έχει προκαλέσει πτώση της πίεσης του νερού σε διάφορες περιοχές του Δήμου. Τα συνεργεία της ...
ΔΕΥΑΙ εργάζονται για την άμεση αποκατάστασή της.