Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-Το τελικό αποτέλεσμα


1. ΔΗΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ ! ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 7.968 60,37% 22,92% 37,45%
 2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΑΪΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του...
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 5.231 39,63% 21,77% 17,86%