Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019

Παράταση του Κτηματολογίου ζητά ο Ευάγγελος Χρηστάκης Πρόεδρος. ΤΕΕ/ΤΗ Ν. Άρτας

Να δοθεί άμεσα Παράταση υποβολής Δηλώσεων Κτηματολογίου στις περιοχές Άρτας, Πρέβεζας και Λευκάδας ζητά ο πρόεδρος του ΝΕ του ΤΗ του ΤΕΕ Άρτας, Μετά τη ψήφιση της τροπολογίας στα τέλη Μαϊου που δίνει στον αρμόδιο Υπουργό την δυνατότητα να δίνει επιπλέον παράταση μέχρι 6 μήνες, κατά ...
περίπτωση, για την υποβολή των δηλώσεων κτηματολογίου, παρατηρείται τη τελευταία εβδομάδα μία σχετική ηρεμία σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες τόσο στα γραφεία κτηματογράφησης όσο και στα γραφεία των μηχανικών.
 Σύμφωνα με πληροφορίες η συλλογή των δηλώσεων στις περιοχή της Άρτας, της Πρέβεζας και της Λευκάδας βρίσκεται στο 31,4% των εκτιμώμενων 416.000 δικαιωμάτων, με προθεσμία μέχρι στις 10 Ιουνίου 2019. Οι πολίτες θα πρέπει να προγραμματίσουν την διαδικασία της δήλωσης της περιουσίας τους άμεσα και να μην αφήσουν τον καιρό να περάσει φτάνοντας στο τέλος των παρατάσεων που θα δοθούν. Επίσης πέραν των τυπικών δικαιολογητικών που απαιτούνται, κρίσιμο θα είναι να περιγραφούν ορθά τα γεωμετρικά στοιχεία του ακινήτου και να τεκμηριωθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους.
Η γεωμετρική τεκμηρίωση μπορεί να γίνει είτε με εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα (που είναι η πληρέστερη μέθοδος) είτε με απλό εντοπισμό του ακινήτου (μέθοδος που εγκυμονεί μεγάλες αποκλίσεις.
 Τέλος θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι επιτακτική η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των Δηλώσεων Κτηματολογίου στις περιοχές Άρτας, Πρέβεζας και Λευκάδας που λήγει στις 10 Ιουνίου 2019, με απόφαση από τον αρμόδιο Υπουργό, λόγω του χαμηλού ποσοστού δηλώσεων έως σήμερα, ώστε οι πολίτες να έχουν τον χρόνο για την ορθή και ομαλή δήλωση της περιουσίας τους.