Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019

ΠΡΕΒΕΖΑ- Τοποθετήθηκαν οι ειδικοί κάδοι (κώδωνες) ανακύκλωσης

Ο Δήμος Πρέβεζας στο πλαίσιο του προγράμματος της ανακύκλωσης , από το 2015 έχει τοποθετήσει σε διάφορα σημεία της πόλης ειδικούς κάδους (κώδωνες) ανακύκλωσης οι οποίοι προορίζονται ...
αποκλειστικά για την ρίψη γυάλινων αντικειμένων. Επειδή παρατηρείται το φαινόμενο μέσα σε αυτούς να εντοπίζονται και άλλα αντικείμενα παρακαλούνται οι συμπολίτες να εναποθέτουν στους κώδωνες μόνο γυάλινα προς ανακύκλωση απορρίμματα αφού σε διαφορετική περίπτωση δεν εξυπηρετείται ο θεσμός της ανακύκλωσης.