Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ- Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τα ΚΔΑΠ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», περιόδου 2019-2020, για τα οκτώ (8) ΚΔΑΠ, μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ...
Α.Ε. (E.E.T.A.A. A.E). Καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα των παρακάτω δομών:
 1) ΚΔΑΠ – Δωδώνης 35, «ΡΟΔΑ»: Ωρέλια Στήκα - Διευθύντρια Τηλ. 2651068565, Δωδώνης 35 – Ιωάννινα ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’: Α’ βάρδια: 85 θέσεις, Κωδικός δομής: 21372 (Ωράριο λειτουργίας: Χειμερινό: 13.30 – 17.30 (Δευτέρα –Παρασκευή) Θερινό: 8.00 - 12.00 (Δευτέρα –Παρασκευή) Β’ βάρδια: 85 θέσεις, Κωδικός δομής: 54004 (Ωράριο λειτουργίας: Χειμερινό: 17.30 – 21.30 (Δευτέρα –Παρασκευή) Θερινό: 12.00 – 16.00 (Δευτέρα –Παρασκευή)
 2) ΚΔΑΠ Αμπελοκήπων: Μαρία Μάστορα - Διευθύντρια Τηλ. 2651037187, Πλατεία Δημ. Χατζή 19, Αμπελόκηποι ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’: Α’ βάρδια: 30 θέσεις, Κωδικός δομής: 21373 Ωράριο λειτουργίας: Χειμερινό: 13.30 – 17.30 (Δευτέρα –Παρασκευή) Θερινό: 8.00 - 12.00 (Δευτέρα –Παρασκευή) Β’ βάρδια: 30 θέσεις, Κωδικός δομής: 54023 Ωράριο λειτουργίας: Χειμερινό: 17.30 – 21.30 (Δευτέρα –Παρασκευή) Θερινό: 12.00 – 16.00 (Δευτέρα –Παρασκευή) 3) ΚΔΑΠ Βοτανικού: Σοφία Μπάρμπα – Διευθύντρια Τηλ. 2651074644, Κατίνας Παξινού 8, Βοτανικός ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’: 50 θέσεις Κωδικός δομής: 21374 Ωράριο λειτουργίας: Χειμερινό: 13.30 – 21.30 (Δευτέρα –Παρασκευή) Θερινό: 8.00 - 16.00 (Δευτέρα –Παρασκευή) 4) ΚΔΑΠ Αμφιθέας: Παναγιώτης Ντανίκας – Διευθυντής Τηλ. 2651081996, Αμφιθέα ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’: 40 θέσεις Κωδικός δομής: 21375 Ωράριο λειτουργίας: Χειμερινό: 13.30 – 21.30 (Δευτέρα –Παρασκευή) Θερινό: 8.00 - 16.00 (Δευτέρα –Παρασκευή) 5) ΚΔΑΠ Περιβλέπτου: Όλγα Δούφα- Διευθύντρια Τηλ. 2651062388, Περίβλεπτος. ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’: 40 θέσεις Κωδικός δομής: 21376 Ωράριο λειτουργίας: Χειμερινό: 13.30 – 21.30 (Δευτέρα –Παρασκευή) Θερινό: 8.00 - 16.00 (Δευτέρα –Παρασκευή) 6) ΚΔΑΠ Ανατολής: Ελένη Ευφραιμίδη – Διευθύντρια Τηλ. 2651066426, Κερασούντος 13 – Ανατολή ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’: 60 θέσεις Κωδικός δομής: 21377 Ωράριο λειτουργίας: Χειμερινό: 13.30 – 21.30 (Δευτέρα –Παρασκευή) Θερινό: 8.00 - 16.00 (Δευτέρα –Παρασκευή)
 7) ΚΔΑΠ Νεοκαισάρειας: Πρόδρομος Καραντωνίου – Διευθυντής Τηλ. 2651091286, Νεοκαισάρεια ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’: 35 θέσεις Κωδικός δομής: 21378 Ωράριο λειτουργίας: Χειμερινό: 13.30 – 21.30 (Δευτέρα –Παρασκευή) Θερινό: 8.00 - 16.00 (Δευτέρα –Παρασκευή) 8) ΚΔΑΠ Παμβώτιδας: Πέτρος Μάντζιος – Διευθυντής Τηλ. 2651094591, Γυμνάσιο Κατσικά ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’: 35 θέσεις Κωδικός δομής: 21379 Ωράριο λειτουργίας: Χειμερινό: 13.30 – 21.30 (Δευτέρα –Παρασκευή) Θερινό: 8.00 - 16.00 (Δευτέρα –Παρασκευή) Υποβολή «Αίτησης συμμετοχής - Δήλωσης» Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά το χρονικό διάστημα από 8/6/2019 έως 28/6/2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr).
 Τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης θα υποβάλλονται από 8/6/2019 έως 28/6/2019 και μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς, στα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στην ακόλουθη Διεύθυνση ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αλ. Παπαναστασίου 33, 5ος όροφος - 41222, Λάρισα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι άνεργες μητέρες και οι εργαζόμενες (μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες) στον ιδιωτικό τομέα. Αποκλείονται οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή οικονομική κατάσταση (εισόδημα), η εργασιακή θέση της αιτούσας και η οικογενειακή τους κατάσταση (τρίτεκνες, πολύτεκνες, ΑΜΕΑ). Εκτός κριτηρίων είναι οι αιτούντες ΑΜΕΑ, των οποίων όλες οι αιτήσεις γίνονται δεκτές.