Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019

"Λαϊκά μαθήματα" και Καλοκαιρινή προετοιμασία μαθητών

Στις 24 Ιουνίου ξεκινούν τα καλοκαιρινά μαθήματα και η προετοιμασία των παιδιών για τις εξετάσεις. Η προετοιμασία αφορά μαθητές ....
της Γ Λυκείου που θα δώσουν την επόμενη χρονιά εξετάσεις και είναι στα πλαίσια των "λαϊκών μαθημάτων".