Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019

ΑΡΤΑ-Περιοδείες Στ.Γιαννούλη

Σας γνωστοποιούμε ότι ο υποψήφιος βουλευτής ΝΔ Νομού Άρτας, κ. Γιαννούλης Ευστάθιος, στις 22 Ιουνίου ημέρα Σάββατο, τις πρωινές ώρες θα πραγματοποιήσει περιοδεία στις εξής περιοχές: Καλεντίνη, Αστροχώρι, Μεγαλόχαρη, Μεσόπυργος, Μηλιανά, Γρέβια, Άγιος Νικόλαος, Αηδονιά, Πηγές, Καστανιά, Ελάτη. Η περιοδεία θα συνεχιστεί και κατά τις...
απογευματινές ώρες στις εξής περιοχές: Ρετσιανά, Πηγή Τετρακώμου, Νεβρόπολη, Μεσούντα, Σκαρπάρι, Θεοδώριανα, Αθαμάνιο. Επίσης, στις 23 Ιουνίου ημέρα Κυριακή, τις πρωινές ώρες θα πραγματοποιήσει περιοδεία στις εξής περιοχές: Παλαιοκάτουνο, Βουργαρέλι, Αθαμάνιο, Κυψέλη, Κούνιες, Ράμια, Λεπιανά, Μικροσπηλιά, Καταρράκτης, Άγναντα, Γέφυρα Πλάκας, ενώ τις απογευματινές ώρες θα περιοδεύσει στις εξής περιοχές: Σγάρα, Άνω Γραικικό, Κουκούλια, Γούργιανα, Κάτω Γραικικό, Κρυονέρι, Ναζαίοι, Δίστρατο.