Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019

Ξενοδοχείο στο Μέτσοβο ζητά άτομα για σέρβις και λάντζα

Από ξενοδοχείο  στο Μέτσοβο ζητούνται άτομα για σέρβις και λάντζα. Παρέχεται διαμονή. Πληροφορίες:...
Τηλ. 2656041123