Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ- Δράσεις για το περιβάλλον στο Μουσείο Αργυροτεχνίας

Ημέρα Περιβάλλοντος με δράσεις από το Φορέα Διαχείρισης Λιμνης Παμβώτιδας! Παιχνίδια, κατασκευές και φυσικά...
ενημέρωση για τη λίμνη μας. Οι δράσεις με την συμμετοχή τουλάχιστον 200 μαθητών έγιναν στο Μουσείο Αργυροτεχνίας στο Ιτς Καλε.