Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ- Σε 9 επι συνόλου 24 Εκλ. Τμημάτων

1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΖΑΦΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
904 55,49% 35,24% 20,25%
2. ΔΥΝΑΜΙΣ ΔΗΜΟΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ...
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
725 44,51% 23,37% 21,14%