Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ- Σε 83 επι συνόλου 161 Εκλ. Τμημάτων

1. ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΕΛΙΣΑΦ ΜΩΥΣΗΣ του ΣΙΕΜΟΥ
8.760 50,50% 23,74% 26,76%

2. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΝΕΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΜΠΕΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ του ...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
8.585 49,50% 30,62% 18,88%