Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ- Σε 61 επι συνόλου 161 Εκλ. Τμημάτων

1. ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΕΛΙΣΑΦ ΜΩΥΣΗΣ του ΣΙΕΜΟΥ
6.211 50,32% 23,74% 26,58%

2. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΝΕΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΜΠΕΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ του...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
6.132 49,68% 30,62% 19,06%