Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ- Σε 57 επι συνόλου 69 Εκλ. Τμημάτων

1. ΕΝΤΙΜΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
4.004 57,76% 48,93% 8,83%

2. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΑΡΔΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του...
ΣΤΑΥΡΟΥ
2.928 42,24% 39,42% 2,82%