Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ- Σε 44 επι συνόλου 45 Εκλ. Τμημάτων

1. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2.345 59,01% 33,20% 25,81%

2. Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ...
ΖΗΣΗ
1.629 40,99% 37,03% 3,96%