Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ-Σε 40 επι συνόλου 45 Εκλ. Τμημάτων


1. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2.077 58,10% 33,20% 24,90%

2. Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του...
ΖΗΣΗ
1.498 41,90% 37,03% 4,87%