Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ-Σε 40 επι συνόλου 44 Εκλ. Τμημάτων

1. ΖΑΓΟΡΙ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
1.733 50,91% 38,60% 12,31%

2. ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
1.671 49,09% 31,56% 17,53%