Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ-Σε 38 επι συνόλου 44 Εκλ. Τμημάτων

1. ΖΑΓΟΡΙ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
1.674 51,01% 38,60% 12,41%

2. ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
1.608 48,99% 31,56% 17,43%