Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ-Σε 34 επι συνόλου 44 Εκλ. Τμημάτων

1. ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
1.501 50,22% 31,56% 18,66%

2. ΖΑΓΟΡΙ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ...
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
1.488 49,78% 38,60% 11,18%