Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ- Σε 33 επι συνόλου 45 Εκλ. Τμημάτων


1. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
1.587 58,22% 33,20% 25,02%

2. Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ...
ΖΗΣΗ
1.139 41,78% 37,03% 4,75%