Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019

Κοινωφελής εργασία: Παράταση μέχρι Οκτώβριο για 30.333 εργαζομένους στους δήμους

Τις επόμενες ημέρες θα βγει η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία παρατείνεται το τρέχον πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης ....
μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» (Δημόσια Πρόσκληση ΟΑΕΔ 08/2018) για διάστημα 4 μηνών.