Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ-Σε 25 επι συνόλου 45 Εκλ. Τμημάτων

1. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
1.103 57,36% 33,20% 24,16%
2. Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του...
ΖΗΣΗ
820 42,64% 37,03% 5,61%